Blokkenschema+2.jpg
Programma

Check het volledige programma

Met alle details, of lees hieronder de platte tekst

10.00 - 10.30 uur Ontvangst en registratie

10.30 – 12.00 uur    Plenair programma

 1. NL Keynote ‘Hoe geven we de toekomst vorm?’
  Rijksadviseur Daan Zandbelt neemt ons mee in zijn visie op de ruimtelijke inrichting van Nederland. We gaan dichter bij elkaar wonen en werken. Maar we willen ook vrij zijn om te reizen waar en wanneer we willen. Door de ontwikkeling van woningen en voorzieningen enerzijds en investeringen in mobiliteit anderzijds in samenhang te beschouwen, kunnen we nabijheid stimuleren én keuzevrijheid vergroten. Zo krijgen we meer vrijheid in de ruimtelijke inrichting van ons leven: de manier waarop we wonen, ons van A naar B verplaatsen en waar we werken en recreëren. Maar hoe realiseren we dat?
  Daan Zandbelt / College van Rijksadviseurs

 2. NL Panel ‘Wat speelt er als we mobiliteit en (stedelijke) ontwikkeling in een adem noemen’
  Welke actoren spelen een rol in het vormgeven van mobiliteit in gebiedsontwikkeling? Welke kansen zijn er en tegen welke uitdagingen lopen aan? Een goed gesprek vanuit vijf verschillende invalshoeken met overheden en marktpartijen.
  Lennert Middelkoop, Gemeente Utrecht / Carolien Gehrels, Arcadis / Edvard van Luijn, Syntrus Achmea / Robin Berg, We Drive Solar / Christel Mourik, MRDH

 3. EN Intermezzo Mobility Museum 2050 Martijn Gerritsen

 4. EN Panel: ‘What is happening around the world?’
  A trend is visible internationally. When we build, we think about mobility beforehand and car ownership is given less space in new developments. Mexico City, the biggest city in North America introduced maximum parking requirements in 2017. London (UK) is planning some large transit-oriented developments and looked at the effect of transport on housing and employment. Bremen (DE) has been a pioneering city in car sharing for many years. They actively advice developers and investors about including mobility and are rapidly expanding mobility hubs.
  Rebecca Karbaumer, Bremen (DE) / Marianely Patlán, Mexico City (MX) / Liam King, Transport for London (UK)

12.00 - 13.00 uur Lunch

13.00 - 14.00 uur        Verdiepingsessies ronde 1

 1. EN ‘Inspiration cases’
  Let’s zoom into Quartier Vauban, Freiburg (DE), the leading example that has been carfree for 20 years. What is the secret of this success? In the Netherlands we have big plans for the so called Merwedekanaalzone in central Utrecht where 6.000-10.000 new houses will be built. And in Amsterdam we look at ‘Sluisbuurt’, a green, compact area to be built on the water with 5.500 houses and ‘Strandeiland’, an area with 8.000 and a long beach to be built on an artificial island. Let’s look at the drawings, plans, solutions and challenges of these projects and how mobility is and will be integrated.
  Hans-Jörg Schwander / Innovation Academy, Jan Straub / Amsterdam, Steven Puylaert / Amsterdam, Niel Glas / Utrecht

 2. NL Stedenbouw workshop; ‘hoe richt je een stad in?’
  In deze ontwerp-werksessie stropen we de mouwen op. Aan de hand van onze keynotespreker en Rijksadviseur Daan Zandbelt (her)ontwerpen de deelnemers in groepen een bestaand stationsgebied. De opgave? Ontwerp een stationsgebied dat aansluit bij de principes nabijheid en keuzevrijheid. Nabijheid waar het gaat om het concentreren en mengen van woningbouw met andere functies. Keuzevrijheid wat betreft mobiliteit en de vrijheid van reizen met verschillende modaliteiten. Het beste ontwerp wordt er uit gelicht.
  Daan Zandbelt / College van Rijksadviseurs, Ewoud Dekker / Rebel

 3. NL Leidraad gebiedsontwikkeling & smart mobility’
  Aan de hand van drie actuele gebiedsontwikkelingen gaan we gezamenlijk op zoek naar de belangrijkste lessen voor integratie van mobiliteit in gebiedsontwikkeling. We doen dit vanuit drie verschillende perspectieven: Metropoolregio Amsterdam, gemeente Zwolle en ontwikkelaar VolkerWessels. Kunnen we mobiliteit integraal meenemen in gebiedsontwikkeling en zo ja, hoe doen we dat dan?
  Mark Verbeet, MRA / Syb Tjepkema, Gemeente Zwolle / Wouter Beelen, iCity (VolkerWessels)

 4. NL ‘Hoe komen we gezamenlijk verder’ Relatietherapie voor publiek en privaat - overheid en markt'
  In een pittig gesprek gaan wij op zoek naar de onderlinge verwachtingen van overheid en markt. Wat hebben partijen van elkaar nodig en hoe verstaan zij zich met elkaar? Hoe komen we tot inpassing van mobiliteit in gebiedsontwikkeling van de concept-fase tot aan de beheerssituatie? Wat moet er gebeuren om dit samenspel soepel en goed te laten verlopen? Als we deze verwachtingen hebben blootgelegd, gaan we op zoek naar behoeftes: wat kunnen partijen zelf bijdragen en wat hebben ze daarvoor nodig? Ten slotte: kunnen we gezamenlijk bouwen aan een vruchtbare relatie?
  Eveline Kockx / gemeente Den Haag, Michiel van Kruiningen / gemeente Rotterdam, Christel Mourik / MRDH, Wilco van den Ban / AM, Patrick van der Klooster / BPD, Bas Verstijnen / Heijmans

14.00 - 14.05 uur Wissel

14.05 - 14.30 uur  Verdiepingsessies ronde 2

 1. EN Mini Masterclass ‘State of smart & shared mobility’
  What can new mobility offer us? Which kinds of shared and smart means are available on the market? What are trends, figures and challenges? And how does a city like Amsterdam look at the future of smart mobility? This mini masterclass is aimed at developers, architects, investors and policy makers responsable for urban planning.
  met Angelo Meuleman, Taxistop (BE) en Lizann Tjon (Gemeente Amsterdam)

 2. NL Mini Masterclass (Tender)proces grondontwikkeling
  Hoe werkt het aanbesteden van bouwprojecten? Welke rol speelt mobiliteit daarin? Hoe vindt beoordeling plaats en waar moet aan gedacht worden in het maken van een visie of een aanbieding, welke juridische aspecten spelen mee? Wat ligt er al vast en wat wordt gedurende het proces nog gevormd? Deze mini masterclass is gericht op aanbieders, adviesbureaus en andere partijen uit de mobiliteitswereld.
  Eric Thelen / Gemeente Amsterdam, Mark Moolhuizen / van Doorne advocaten

 3. NL Fishbowl sessie ‘data als essentiële bouwsteen voor een regie rol’
  Een sessie voor beleidsmakers waarin onderling besproken en uitgewisseld wordt welke mobiliteitsdata er nodig is om de regie te houden in een gebied en hoe deze data verkregen of uitgewisseld kan worden met de verantwoordelijke partijen. Hoe bewaak je als overheid de samenhang tussen project, de wijk, de stad en de regio? Hoe combineer je data om publieke en private grond en ‘assets’ zo efficiënt mogelijk in te zetten?
  Ingeleid door: Ruben Polderman / gemeente Amsterdam

14.30 - 15.00 uur       Pauze

15.00 - 16.00 uur       Verdiepingsessies ronde 3

 1. ENMobility infrastructure in public space’
  Which hardware do we need to put in place to lead make new developments future proof? How do we start planning for curb management and what is the role of public transport (infrastructure) in new area developments?
  With Philippe Crist, ITF-OECD / Caroline Cerfontaine, UITP

 2. NL ‘Build it and they will come’?
  Hoe kunnen we zorgen dat bewoners van nieuwe gebieden die nu ontwikkeld worden minder afhankelijk worden en blijven van autobezit?
  Joren van Dijk / Omgevingspsycholoog, Luca Bertolini, bewoner GWL terrein + Professor at UvA, Maarten Jan Hoekstra, bouwkundige en taalkundige, Jara Israels / BYCS

 3. NL Debat ‘Omgaan met schaarse parkeerruimte’.
  Door binnenstedelijke groei neemt de druk op inefficiënt ruimtegebruik door parkeerplaatsen toe. Parkeerplaatsen verplaatsen naar onder de grond of inpandig is erg duur. Tegelijkertijd worden de parkeernormen in steeds meer gemeenten verlaagd. Hierdoor kunnen projectontwikkelaars bouwkosten besparen. Maar, te weinig parkeerplaatsen kunnen ook tot overlast leiden. Hebben we in de toekomst een probleem met te weinig plaatsen of is hier maatwerk mogelijk? Een pittig gesprek over de schaarse ruimte voor onze heilige koe.
  Met Giuliano Mingardo, Erasmus Universiteit Rotterdam / Marco van Burgsteden, CROW / Martien Das, RWS / Saskia Kluit, Fietsersbond

16.00 - 16.20 uur         Pauze

16.20 - 17.00 uur         EN/NL: Plenair programma

 • NL ‘Het perspectief van de aanbieders’
  ‘Wat is er nodig om nieuwe mobiliteitsvormen in gebiedsontwikkeling op te schalen?
  Fleur Schraven / Urbee, Sandro van de Looij / Felyx, Karina Tiekstra / Mywheels, Jan Verberne / Amber

 • EN Intermezzo Mobility Museum 2050 Dylan Ahern

 • Wrap up van de dag door Ewoud Dekker, Rebel

 • EN Keynote: ‘Welke taak ligt er voor ons?’
  Het millennial perspectief op het wonen en de mobiliteit van de toekomst
  Talitha Muusse / Millennial Expert en duurzaam ondernemer

17.00 – 18.00 uur       Borrel