Living Mobility
 
 

LIVING MOBILITY
16 april 2019

OMDAT JE VERWEVEN WILT ZIJN MET DE HARDWARE VAN DE TOEKOMSTIGE STAD

image_livingmobility_1440x900.png

Steden laten groeien: hoe doen we dat duurzaam en met behoud van mobiliteit voor inwoners?

Tijdens het congres Living Mobility zetten we onze tanden in dé opgave voor Nederland voor het komende decennium: er voor zorgen dat de steden kunnen groeien, we de Parijse duurzaamheidsdoelstellingen halen én mensen zich kunnen blijven verplaatsen. Een behoorlijke uitdaging. Maar nodig. Want er komen steeds meer mensen in de steden bij en het wordt daardoor te vol: dringen in het OV, de wegen slibben dicht en de huizenmarkt zit op slot. De vergrijzing zorgt daarbij voor een veranderende samenstelling van de bevolking, met andere behoeften aan huisvesting en mobiliteit.

Een oplossing op alle vlakken: denk mee met Living Mobility

Dit is waarover Living Mobility met u wil denken. Een vraag op verschillende vlakken, vereist een oplossing op alle vlakken. Om de bevolkingsgroei in de grote steden aan te kunnen, moeten er voor 2030 één miljoen nieuwe woningen bijkomen. Ter illustratie; dat is grofweg twee keer het huidig aantal woningen in Amsterdam. Mobiliteit speelt een belangrijke rol in deze opgave en simpelweg uitbreiden van spoor en weg is niet langer voldoende effectief en efficiënt. Heel praktisch: zonder slimmer gebruik van bestaande mogelijkheden, zonder nieuwe oplossingen, of mobiliteitsconcepten, kunnen al die woningen niet eens worden gerealiseerd en blijven de klimaatdoelen buiten bereik. Er is een andere manier van plannen nodig. Gebiedsontwikkeling biedt bij uitstek de ruimte om met een frisse blik naar de toekomst te kijken, integraal, innovatief en inclusief.

Doe en denk mee op 16 april

Living Mobility is een congres waarbij mobiliteit en gebiedsontwikkeling met elkaar verbonden worden en dat op lokaal, landelijk én internationaal niveau inspiratie én concrete handvatten biedt (stedenbouwkundig, verkeerskundig, bekostiging, besluitvormend). Bouwen en bewegen; mobiliteit, niet als onderwerp op zichzelf, maar als pijler van een gezonde stad en geoliede stad. Een congres waarbij we gaan verkennen hoe mobiliteit in de toekomst onderdeel wordt van wonen. Van visie tot praktische aanpak in de ontwikkeling én initiatie van totaalconcepten, van organisatie tot de exploitatie en implementatie. Doe en denk mee op 16 april 2019 in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

A transformative change in urban planning IS TAKING PLACE

Mobiliteit vormt een weefsel van verbindingen tussen ons en de rest van de wereld. Ons sociaal netwerk, onderwijs, werk en toegang tot voorzieningen hangt af van de mate van en de manier waarop we ons verplaatsen. We willen 'freedom to move’. In de laatste eeuw stond deze vrijheid gelijk aan het bezit van een eigen auto die doorgaans alleen bereden wordt. De manier waarop onze woonomgevingen worden vormgegeven zijn zeer bepalend voor de manier waarop we ons voelen en ons verplaatsen. En er speelt meer; duurzaamheid is de sleutel naar de toekomst. Zowel in mobiliteit en energie is er een transitie gaande die versterkt kan worden door deze bewegingen met elkaar te verbinden. 

lance-asper-224510.jpg
 

HOE WILLEN WE LEVEN?

Sinds de vorige eeuw worden gebieden op dezelfde manier gepland. Het bestemmingsplan reguleert veelal afscheiding, ook vervoer wordt om veiligheidsredenen zoveel mogelijk apart gehouden, de auto speelt een centrale rol. De steden van de toekomst moeten plaats bieden voor een groeiende populatie, en hebben een hoge druk om milieu impact drastisch te verminderen. Tegelijkertijd zijn er veel ontwikkelingen en technologie die kunnen helpen steden slim en vloeibaar vorm te geven.

De leefomgeving heeft een groot effect op ons geluk: de sociale ontmoetingen op straat, groen om ons heen en meer. Onderzoeken tonen aan dat hoe meer we ruimte hebben om te lopen en te spelen op straat, hoe sterker de sociale cohesie in een samenleving zal zijn.

De uitdaging van deze tijd is dan ook om leefomgevingen te creëren die duurzaam zijn en gebouwd zijn voor de mens. Plekken die ons de kans geven onszelf sociaal te ontplooien en ons toegang verschaffen tot de mobiliteit die we nodig hebben.

URBAN PLANNING ALS FILOSOFIE

De eerste Urban Planner; Hippodamus van Miletus nam een filosofische benadering bij zijn planning. Laten we op een meer holistische manier kijken naar wonen. Een mobiliteitsplan als onderdeel van een woonplan. Het gebouw als onderdeel van de buurt of van een ecosysteem. De buurt als onderdeel van de stad (of dorp). Duurzaam en anders vormgeven, op een manier die past bij de toekomst en de uitdagingen van deze tijd.

Smart technology en smart cities zijn hét buzz word, maar waar is de mens in deze termen? Het gaat niet om wat er kan, maar wat wenselijk én menselijk is. Daarom: Living Mobility. 

 
parking-meter-216511_1920.jpg

LIVING MOBILITY IS....

De mobiliteit van de leefomgeving.

Levende mobiliteit, mens én machine.

Dynamisch en in beweging.

Verweven zijn met de hardware van de toekomstige stad.